Företagsfilosofi: Innovation, uthållighet och ärlighet

Syn

Att vara det mest konkurrenskraftiga stålföretaget i världen

Uppdrag

Att vara ledare för den framtida stålindustrin

Kulturell medvetenhet

Kunskap och handling

Företagskultur